Produkty procesu
pirolizy

Produkty

Efektem procesu pirolizy są następujące produkty:

Olej popirolityczny

Jakość oleju ma parametry zbliżone do lekkiego oleju opałowego.

Sadza techniczna

Jakość sadzy technicznej (carbon black) w jakości i standardzie zbliżonym do N550.

Drut stalowy

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zakupu produktów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 (12) 271 05 67