Recykling Opon Samochodowych

Pierwsza instalacja na świecie działająca w innowacyjnej technologi pirolizy ciągłej

Reoil to największy w Europie zakład przetwarzający zużyte opony w unikatowym na skalę światową procesie pirolizy ciągłej.

Spółka posiada know-how, technologię, doświadczoną kadrę inżynierską i naukowo-badawczą z własnym działem B+R oraz potencjał niezbędny do realizacji nowych inwestycji.

Spółka nawiązała współpracę z Zeppelin System AG w celu budowy kolejnych instalacji do recyklingu zużytych opon samochodowych.

Obecnie głównym priorytetem Spółki jest budowa drugiego zakładu o wydajności 60.000 ton opon rocznie i realizacja szeregu instalacji na świecie.
Projekty realizowane są wspólnie z Zeppelin Systems AG w formule EPC “turnkey”, obejmujące pełny zakres prac projektowych, budowę oraz oddanie do użytku.

ton przetworzonych opon
ton wyprodukowanego TPO
ton wyprodukowanego rCB
godzin operacji
ton zaoszczędzonej emisji CO2

Technologia pirolizy ciągłej

Piroliza ciągła poprzez pełną kontrolę systemu sterownia umożliwia optymalne wykorzystanie energii i surowców, natomiast ustabilizowana produkcja pozwala na uzyskanie stałej jakości produktów. Proces pirolizy w systemie ciągłym charakteryzuje się wysoką wydajnością przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Produkty w procesie recyklingu

Olej pirolityczny (TPO)

8600 ton / rok
Olej pirolityczny (Tire Pyrolysis Oil – TPO) może być bezpośrednim zamiennikiem wielu surowców i olejów opartych na paliwach kopalnych.
Jest produktem szeroko stosowanym w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Sadza techniczna (rCB)

6400 ton / rok
Sadza techniczna (recovered Carbon Black – rCB) to substancja powszechnie wykorzystywana w produkcji opon i innych wyrobów przemysłowych z gumy. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną mieszanki. Dzięki właściwościom barwiącym stosuje się ją także do produkcji barwników.

Stal

2600 ton / rok
Oczyszczona i przetopiona może zostać ponownie wykorzystana. Stal wykorzystywana do produkcji opon jest zaliczana do wysokojakościowych stali specjalnych. Kord stalowy wyróżnia się wyjątkowo niską zawartością wtrąceń tekstyliów i gumy.

Tekstylia

400 ton / rok
Z jednej opony można odzyskać nawet 1 kg materiału, który ma zastosowanie m.in. w budownictwie.
W porównaniu do tradycyjnego wzmocniony tekstyliami beton jest odporniejszy na pękanie bardziej sprężysty oraz ma wydłużoną żywotność.

Wkład w Ochronę Środowiska

Unikalne cechy i najważniejsze wyznaczniki rozwoju technologicznego procesów pirolizy pozwalają chronić środowisko naturalne przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania problemu utylizacji zużytych opon samochodowych.
Technologia pirolizy ciągłej opracowana przez firmę Reoil pozwala na ograniczenie do minimum emisji gazów i spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych w miejscu planowanej inwestycji.
GHG GHGGHG

50 000 ton

zaoszczędzonej emisji gazów cieplarnianych GHG rocznie przez jeden zakład

GHG GHGGHG

80% mniejsza

emisja GHG przy produkcji  sadzy technicznej (rCB) w stosunku do tradycyjnych metod

GHG GHGGHG

94% mniejsza

emisja GHG przy produkcji oleju TPO w stos. do użycia paliw kopalnych

GHG GHGGHG

Recykling

stali redukujący 80% emisji CO2, 75% zanieczyszczenia
i 40% zużycia wody

GHG GHGGHG

Dekompozycja

opon w atmosferze beztlenowej nie wymaga spalania i nie generuje produktów spalania

GHG GHGGHG

Emisja

substancji szkodliwych poniżej dopuszczalnych norm

GHG GHGGHG

Autotermiczny

proces produkcyjny o minimalnej energochłonności

GHG