TECHNOLOGIE:


Linia do pirolizy ciągłej opon i odpadów gumowych pozwala uzyskiwać natępujące produkty: sadzę techniczną, olej popirolityczny, drut stalowy. przy minimalnym wydzielaniu gazów powstających w wyniku tegoż procesu.

Proces produkcyjny jest procesem całkowicie zamkniętym eliminując jakiekolwiek zanieczyszczenie środowiska, realizując jednocześnie odzysk surowcowy, energetyczny wykazując pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo i wynik finansowy przedsięwzięcia.

System do pirolizy ciągłej odpadów gumowych to:

Instalacja do pirolizy ciągłej

Instalacja do produkcji sadzy technicznej

Instalacja do przygotowania oleju popirolitycznego

Instalacja do oczyszczania gazów

System kontrolny


OCHRONA ŚRODOWISKA:

Unikalne cechy i najważniejsze wyznaczniki rozwoju technologicznego procesów pirolizy w zakładach
firmy ReOil sp. z o.o.

Głównym wyróżnikiem w porównaniu z innymi zakładami pirolitycznymi zużytych wyrobów gumowych jest nieustanny pobór surowca i wypływ gotowego materiału, co umożliwia ciągłe przeprowadzanie procesów produkcyjnych. Ten chroniony międzynarodowym patentem element instalacji nazwany został przez producenta "hot seal device". Pozwala on na nieustanny pobór surowca z jednoczesnym wykluczeniem tlenu oraz wypływ materiału bez wystąpienia emisji tlenu, dzięki czemu może wytworzyć się gaz pirolityczny.

W technologii tej został też zastosowany specjalny katalizator, który umożliwia reakcję przy temperaturze wynoszącej około 400 °C, a równocześnie odpowiada za to, by zawartość siarki w oleju nie przekraczała wartości 0,1%.

Reaktor nie jest ogrzewany elektrycznie, ale pośrednio za pomocą pozyskiwanego z pirolizy gazu. Prowadzi to do znacznego zredukowania niemożliwych do uniknięcia kosztów energii.

Powstające powietrze odlotowe jest oczyszczane w trakcie różnych procesów i w postaci oczyszczonego, ochłodzonego gazu odlotowego, z emisją tlenku azotu wynoszącą 0,054 kg/h (biorąc pod uwagę wartość NOx) jest uwalniane do środowiska.

Tym samym instalację z jej systemem zamkniętym można uznać za w dużym stopniu przyczyniającą się do ochrony środowiska.

Specjalny proces wzbogacania i granulowania czarnego węgla umożliwia dobre warunki późniejszej sprzedaży produktu oraz pozwala na bezpieczny transport węgla do klienta.

Reoil sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.