AKTUALNOŚCI:


Zapytanie ofertowe z dnia 16.12.2015 r. w ramach projektu pn.
"Pierwsze wdrożenie opatentowanej technologii produkcji węgla aktywnego z recyklingu opon" o nr WND-POIG.04.04.00-12-059/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz plik pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 28.09.2015 r. w ramach projektu pn.
"Pierwsze wdrożenie opatentowanej technologii produkcji węgla aktywnego z recyklingu opon" o nr WND-POIG.04.04.00-12-059/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz plik pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2015 r.
w związku z planowaną realizacją projektu badawczo-rozwojowego w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

   > pobierz plik pdf w języku polskim

   > pobierz załącznik do zapytania pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 04.12.2014 r. w ramach projektu pn.
"Uruchomienie nowoczesnej instalacji do pirolizy zużytych opon i odpadów gumowych przez spółkę REOIL" o nr WND-POIG.04.04.00-12-064/09 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz plik pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 r. w ramach projektu pn.
"Pierwsze wdrożenie opatentowanej technologii produkcji węgla aktywnego z recyklingu opon" o nr WND-POIG.04.04.00-12-059/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz zapytanie pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2014 r. w ramach projektu pn.
"Pierwsze wdrożenie opatentowanej technologii produkcji węgla aktywnego z recyklingu opon" o nr WND-POIG.04.04.00-12-059/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz zapytanie pdf w języku polskim

   > pobierz załącznik do zapytania pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 29.09.2014 r. w ramach projektu pn.
"Pierwsze wdrożenie opatentowanej technologii produkcji węgla aktywnego z recyklingu opon" o nr WND-POIG.04.04.00-12-059/13 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz zapytanie pdf w języku polskim

   > pobierz załącznik do zapytania pdf w języku polskim

Wydłużenie termiu składania ofert odnośnie - Zapytania ofertowego z dnia 12.04.2013 r. w ramach projektu pn.
"Uruchomienie nowoczesnej instalacji do pirolizy zużytych opon i odpadów gumowych przez spółkę REOIL" o nr WND-POIG.04.04.00-12-064/09 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz plik pdf w języku polskim

Zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2013 r. w ramach projektu pn.
"Uruchomienie nowoczesnej instalacji do pirolizy zużytych opon i odpadów gumowych przez spółkę REOIL" o nr WND-POIG.04.04.00-12-064/09 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

   > pobierz plik pdf w języku polskim


Reoil sp. z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.